ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Greek Santa's Village -Το ελληνικό χωριό του Αϊ Βασίλη

1. Επιλογή Ημερομηνίας

Παράσταση

Greek Santa's Village -Το ελληνικό χωριό του Αϊ Βασίλη

Ημέρα & Ώρα

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

 • 17:00

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022

 • 10:00

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2023

 • 10:00
Επιλέχθηκε: